Home Ký Sự Chuyện Thằng SEO

Chuyện Thằng SEO

by haduyson

Chuyện thằng seo nghe là đã thấy nghèo ,
Nhìn trước ngó sau toàn vần eo
Đánh vần thêm chữ sẽ hoàn nghèo .
Tung hoành ngang dọc mấy mươi hôm
Từ khóa mất tốp hoảng hết hồn ,
Auto mấy bữa trồi lên lại
Gặp ngay thằng hắc lại đi tong .
Cắm đầu cắm cổ vào xây dựng ,
Được một hệ thống tưởng chừng xong .
Chạy vài ba hôm lại thấy rớt ,
Phen này chắc chớt bể hợp đồng .
Vội vàng thỉnh cầu dân anh chị ,
Phen này thì cứ phải là xong .
Nào ngờ tay anh cùng tay chị ,
Cũng chỉ là tay mơ
Lên trời nhặt nhạnh vài ba thứ ,
Ky cóp lung tung được vài câu ,
Từ trên xuống dưới chảng có đầu .
Rồi xong đè ra chạy ét guộc
Vài hôm nhảy tốp thấy yên tâm
Từ khóa tôi kia nằn top 1
Tiếc rằng đánh dấu chữ QC .
Rồi hôm nay ngồi xét lại
Báo cáo gg bảo coppy ,
Nội dung trùng lặp toàn ăn cắp ,
Từ khóa nhồi nhét tứ lung tung .
Link web toàn ma ám hỏi trời có khổ không .
Thôi thì em đây cũng hối hận
Từ rày xin hứa chả nhận điêu ,
Kinh nghiệm có ít chẳng khoe nhiều
Để đi học hỏi thêm kinh nghiệm
Rồi ra kiếm cơm cùng thiên hạ
Chứ để kẻo khổ thằng mướn công .

You may also like