Home Kiến Thức 13 tiêu chí đánh giá nội dung bài viết trong SEO

13 tiêu chí đánh giá nội dung bài viết trong SEO

by haduyson
13 tiêu chí đánh giá nội dung bài SEO

Ngoài việc nội dung phải mới và hạn chế sao chép từ những bài viết, website khác, thì chúng ta cần để ý đến 13 tiêu chí dưới đây để có thể khai thác một cách triệt để nhằm đẩy lên TOP càng sớm càng tốt.

Ví dụ ta đang SEO từ khóa: hướng dẫn SEO từ khóa cho website

1. Tiêu Đề

+ 1 điểm cho tiêu đề có chứa từ khóa
Ví dụ: Hướng dẫn SEO từ khóa cho website

+ 1 điểm cho tiêu đề có chứa từ khóa mà nhỏ hơn 8 chữ
>Ví dụ: Hướng dẫn SEO từ khóa  là nó có 5 từ

+1 điểm cho tiêu đề có từ khóa đứng ở đầu
Ví dụ: Hướng dẫn SEO từ khóa

→ Nếu tiêu đề website đạt 3 tiêu chí trên sẽ được 3 điểm


2. URL (Link)

+1 điểm cho URL có chứa từ khóa
Ví dụ: http://haduyson/huong-dan-seo

+1 điểm cho URL có chứa từ khóa trong tên miền chính.
Ví dụ: http://huongdanseo.haduyson.com/

+1 điểm cho URL có chứa từ khóa trong tên miền con
Ví dụ: http://huongdanseo.haduyson.com/huong-dan-seo

→ Nếu tiêu đề website đạt 3 tiêu chí trên sẽ được 3 điểm


3. Mật độ từ khóa có trong nội dung

+ 1 điểm cho nội dung có chứa 1% mật độ từ khóa

+ 2 điểm cho nội dung có chứa 2% mật độ từ khóa

+ 3 điểm cho nội dung có chứa 3% – 7% mật độ từ khóa

– 1 điểm cho nội dung có chứa 8% mật độ từ khóa

– 2 điểm cho nội dung có chứa 9% mật độ từ khóa

– 3 điểm cho nội dung có chứa 10% mật độ từ khóa trở lên


4. Từ khóa trong thẻ Heading 1

+2 điểm cho nội dung có chứa thẻ H1 và thẻ H1 đó phải chứa từ khóa
Ví dụ:   <h1> Hướng dẫn SEO từ khóa </h1>


5. Từ khóa trong thẻ Heading 2

+1 điểm cho nội dung có chứa thẻ H2 và thẻ H2 đó phải chứa từ khóa
Ví dụ:   <h2> Hướng dẫn SEO từ khóa </h2>


6. Từ khóa có trong Tag, Alt của hình ảnh

+1 điểm cho tất cả các hình ảnh đều gắn thẻ Alt
Ví dụ: <img src=”hinhanh.jpg” alt=”huong dan seo />

+1 điểm cho số alt có chứa từ khóa có mật độ lớn hơn 30% trong tổng số alt có trong website.


7. Thẻ Description – Metatag

+1 điểm cho thẻ Description có chứa từ khóa
Ví dụ: <meta name=”description” content=”hướng dẫn SEO từ khóa cho website” />


8. Thẻ Language – Metatag

+1 điểm nếu website có chứa thẻ Language
Ví dụ: <meta http-equiv=”content-language” content=”vi” /> 


9. Khả năng truy cập website

+3 điểm nếu website của bạn truy cập trong vòng 3 giây

-3 điểm nếu website của bạn không truy cập được.


10. Có sitemap cho website

+2 điểm nếu website có chứa file sitemap.xml
Ví dụ: http://haduyson.com/sitemap.xml


 11. Thẻ Refresh – Metatag

-1 điểm nếu website có chứa thẻ Refresh
Ví dụ: <meta http-equiv=”refresh” content=”2; url=http://haduyson.com” />


12. Frames

-2 điểm nếu website có chứa iframe
Ví dụ: <iframe frameborder=”0″ height=”700″ src=”http://haduyson.com”; target=”_blank” aligh=”center” width=”900″ scrolling=”Auto”> </iframe>


13. Flash

-2 điểm nếu website có chứa Flash

 


Các bạn lưu ý: đây chỉ là tiêu chí do bản thân mình tự đặt ra vì nó có tác dụng tích cực đối với các dự án cũng như trong chừng ấy năm hoạt động trong mảng SEO của mình. Vì vậy, có thể có nhiều bạn đồng quan điểm và cũng không ít bạn sẽ có ý kiến trái chiều. Rất mong các bạn hãy tỉnh táo và tùy từng trường hợp để áp dụng cho phù hợp.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và quan tâm đến bài viết !

You may also like